Jeres samarbejdspartner

Når I vælger os som jeres rekrutteringspartner, starter en grundig proces, der afspejler effektivitet, enkelthed og gennemsigtighed i vores samarbejde. Vores indsats tager udgangspunkt i en grundig forretningsforståelse, behov-og profilafdækning samt dyb indsigt i jeres organisation. Den viden og indsigt søger vi også ved relevante kandidater, som inviteres med i processen.

Når I vælger os som samarbejdspartner til jeres rekrutterings-/headhuntningsopgave, starter processen ud med en grundig for-analyse, hvor virksomhed, stilling- og kandidatprofil fastlægges i fællesskab.

Som jeres sparringspartner i processen stiller vi spørgsmål, udfordrer og går tæt på, så vi har en fælles forståelse af den kandidatprofil, I skal bruge.

01

Annoncering og kommunikation

Med baggrund i en gennemarbejdet stilling-og kandidatprofil udarbejdes, i samarbejde med jer, en stillingsannonce der afspejler jeres virksomhed og samtidig brander jer på aftalte relevante platforme samt til de kvalificerede kandidater, vi finder i vores search og rækker ud til.

Sammen med jer aftaler vi en kommunikationsplan både ift., hvordan vi går til markedet, men også hvordan opgaven formidles både internt og eksternt. Således sikres en effektiv kommunikation og branding af jeres virksomhed.

02

Search af kandidater

Vi lægger stillingsannoncen ud på aftalte og relevant platforme og benytter forskellige virkemidler i vores markedsføring. Derudover bruger vi effektiv search af kandidater blandt de 2,3 millioner danske profiler, vi har adgang til på LinkedIn, i eget netværk samt i særlige databaser, vi har eksklusiv adgang til.

Når vi finder et motiveret CV fra en egnet kandidat foretager vi en telefonscreening, hvor vi afklarer om kandidaten svarer til den udarbejdede stilling- og kandidatprofil.

De bedste kandidater inviterer vi til en samtale, hvor kandidaten forinden har udfyldt en DISC-profil. I samtalen kommer vi tættere på kandidatens personlighed, faglighed, motivation og almene kompetencer af relevans for stillingen. Også i denne del af processen bliver både I og kandidaterne løbende opdateret, både ift. denne del af processen samt om det videre forløb.

03

Præsentation af kandidater

Efter samtalen udvælger vi de bedst kvalificerede kandidater til præsentation. Forinden mødet med kandidaterne, giver vi jer en grundig introduktion af hver enkelt af dem. I vil således være klædt på, til sammen med os at stille spørgsmål ud fra de stillingsrelevante kompetencer og succeskriterier.

Alle deltagere har forinden præsentationen modtaget en overordnet agenda for samtalen. Det giver alle en god mulighed for at forberede sig inden præsentationen. Agendaen er et værktøj, der skal ses som værende retningsgivende for samtalen og som et bidrag til gennemsigtigheden af processen.

04

Udvælgelse, samtaler og tests

I samarbejde med jer udvælges de bedste kandidater i feltet og med tests og cases kommer vi tættere på de kandidater, der bliver inviteret til endnu en samtale.

Hvor mange samtaler der skal til, før den endelige beslutning tages er helt op til jer. Vi er med jer hele vejen som sparringspartner og overgiver først det formelle omkring en ansættelse til jer, når det rigtige match er fundet.

Skal vi hjælpe med din rekruttering?

Kontakt os